Onderwerp: Bezoek-historie

Atlas vogelconcentraties en vliegbewegingen Delta : onderzoek naar het nachtelijk gebruik van hoogwatervluchtplaatsen door steltlopers rond de Oosterschelde (voortgangsrapportage)
Publicatiedatum:18-11-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P. Wolf ; S. Lilipaly ; T.J. Boudewijn ; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

Deze voortgangsrapportage geeft een beeld van het veldwerk verricht in de maanden augustus, september en oktober 1999. De rapportage is gericht op het basaal vastleggen van methode en resultaten uit bovengenoemde periode. De verslagen zoals die van iedere veldwerknacht zijn opgesteld zijn gebundeld, voorafgegaan door een beschrijving van de in het veld gehanteerde methoden, waarneemdata, waarneemomstandigheden en dergelijke. Deze tussenrapportage geldt tevens als eindrapportage voor de werkzaamheden verricht in opdracht van het RIKZ. In april 2000 verschijnt het definitieve rapport over het veldwerk.

 

Annotatie

36 p.
Ill.
Status uitgave: Voortgangsrapportage
Rapport nummer 99.78
Project nr.: 99.094
Opdrachtgever: RIKZ / Rijkswaterstaat Directie Zeeland
Referentie opdrachtgever:
Opdrachtbon nr. 32992417 (RIKZ)/16 september 1999
Orderbon nr. 299009 (RWS Dir. Zeeland)/ 20 juli 1999

Naar boven