Onderwerp: Bezoek-historie

Verkorte procedure doorgrond : vervolgonderzoek naar de verkorte procedure (4.1 Awb) bij ontgrondingenvergunningen van Rijkswaterstaat en Inspectie VenW
Publicatiedatum:01-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.C. van den Esschert; T.J. Hombergen; M.E.C. Baart; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), Toezichteenheid Waterbeheer (TeW)

 

Samenvatting

Het vervolgonderzoek is uitgevoerd bij de diensten Noordzee en IJsselmeergebied. Uit het onderzoek is gebleken dat het voorkómen van het onterecht toepassen van de verkorte procedure niet is gewaarborgd.

 

Annotatie

14 p.
(Rapport ; TeW/2008/000003)

Naar boven