Onderwerp: Bezoek-historie

Het vergoeden van overstromingsschade : lessen uit het buitenland : inventarisatie in het kader van de risicobeheersing in kustplaatsen
Publicatiedatum:27-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. Eshuis; Arcadis

 

Samenvatting

In deze rapportage staat het vergoeden van buitendijkse overstromingsschade in kustgebieden centraal. Uit ervaringen in Engeland, Frankrijk, de VS, Spanje, België, Denemarken, Duitsland en Zweden worden lessen voor Nederland getrokken.

 

Annotatie

51 p.
Met samenvatting
Met lit. opg.
Rapport in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

Naar boven