Onderwerp: Bezoek-historie

Projecten innovatieprogramma luchtkwaliteit - Februari 2008, versie 2
Publicatiedatum:01-02-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS), Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL)

 

Samenvatting

Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) werkt in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen. De focus ligt op snelwegen bij dichtbevolkte gebieden (zgn. 'hot spots') . Met het beschikbare onderzoeksbudget identificeert, selecteert, stimuleert en beproeft het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit kansrijke ideeën voor oplossingen. Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit werkt daarvoor samen met kennis- en onderzoeksinstellingen, andere departementen, provincies, gemeenten en marktpartijen. De portfolio van het innovatieprogramma wordt tot en met 2009 gevuld met beproefde en effectief gebleken nieuwe maatregelen. Deze worden opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Naast onderzoeker is het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit ook adviseur in het kader van de MIT-projecten (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport). Sommige MIT-projecten kunnen vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit vooralsnog geen doorgang vinden. Het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit denkt mee over oplossingen.

 

Annotatie

[8 p.]
ill.
Met factsheets juli 2009

Naar boven