Onderwerp: Bezoek-historie

Waterkwaliteit, emissies en maatregelen in het Noordzeekanaalgebied : gebiedsgerichte rapportage 2002 in het kader van de motie Augusteijn-Esser : eindrapport
Publicatiedatum:15-02-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.A. Zindler, D.A. Stoppelenburg, H. Overbeek, J.H.M. Schobben; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)

 

Samenvatting

Legt vast wat de probleemstoffen zijn, hoe de waterkwaliteit zich naar verwachting ontwikkelt en wat de knelpunten zijn in het waterkwaliteitsbeheer.

 

Annotatie

50 p.
ill.
bijl.
ANW-nota 03-01

Naar boven