Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarverslag 2007 depot IJsseloog
Publicatiedatum:01-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG); D.J. van 't Zet; I. Brongers

 

Samenvatting

Informatie wordt gegeven over het beheer van het baggerspeciedepot IJsseloog. Beschreven worden de resultaten en bijzonderheden van de exploitatie en het beheer. Gepresenteerd worden de resultaten van de monitoring die betrekking hebben op de voorschriften uit de milieuvergunningen. Ook worden vogeltellingen en veldinventarisaties van paddestoelen vermeld en toegelicht.

 

Annotatie

107 p.
Fig., krt., tab.
Met lit.opg.
(IJG-rapport ; 2008-1)
ISBN 9789036914437

Naar boven