Onderwerp: Bezoek-historie

Ecologische kennis op peil : randvoorwaarden voor soorten in de Rijn-Maasmonding : eindrapport
Publicatiedatum:21-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W.M. Liefveld (etc.) ; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

Dit project geeft inzicht in wat voor de waterbeheerder, Rijkswaterstaat Zuid-Holland, belangrijke habitattypen en soorten of soortgroepen zijn en of hierover voldoende kennis en informatie beschikbaar is om beheertaken van RWS Zuid-Holland te kunnen uitvoeren. Aankopingspunt hiervoor vormen de (a)biotische eisen die de soorten stellen aan hun omgeving. En welke maatregelen sluiten hierbij aan? Kunnen KRW-doelen en Natura 2000-doelen hiermee tegelijk bediend worden?

 

Annotatie

(Rapport ; 07-241)
(Project ; 07-474)
Rapport in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)
36 p.
Fig., tab.

Naar boven