Onderwerp: Bezoek-historie

Strategische kennis- en innovatieagenda mobiliteit en water : nu denken voor morgen
Publicatiedatum:01-03-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

 

Samenvatting

In deze strategische Kennis- en innovatieagenda Mobiliteit en Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn de prioriteiten van het Ministerie voor innovatie en de benodigde kennis samengebracht. Deze agenda biedt daarmee voor de komende jaren een solide basis voor een creatieve en productieve samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

 

Annotatie

66 p.
ill.
Uitgave van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Projectdirectie Kennis en innovatie

Naar boven