Onderwerp: Bezoek-historie

De gekanaliseerde Hollandsche IJssel, capaciteit en locatie gemaal : waterhuishoudkundige onderbouwing
Publicatiedatum:30-03-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.J. van der Slikke; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Utrecht (RWS, UT)

 

Samenvatting

In hoofdstuk 2 wordt de huidige waterhuishoudkundige situatie vermeld en in hoofdstuk 3 peilen en afmetingen van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). Hoofdstuk 4 beschrijft de waterbalans en stelt het knelpunt vast, waarna in hoofdstuk 5 mogelijke oplossingen worden aangedragen. De benodigde extra capaciteit, frequentie en duur van inzet, ook bij klimaatwijziging, wordt in hoofdstuk 7 beschreven. De consequenties van het plaatsen van minder capaciteit dan geadviseerd, komt in hoofdstuk 8 kort aan de orde. Hoofdstuk 9 gaat in op de (waterhuishoudkundige) consequenties van een bepaalde locatie voor het gemaal. Tenslotte wordt in hoofdstuk 10 de conclusie weergegeven en in hoofdstuk 11 het advies geformuleerd. Ter bevordering van de leesbaarheid zijn afkortingen gebruikt die in bijlage 8 zijn opgenomen.

 

Annotatie

30 p.
tab.
Bijl.
Definitief
Documentnummer HIJSARK-00019

Naar boven