Onderwerp: Bezoek-historie

De noordse woelmuis en andere kleine zoogdierensoorten op de Makkumerwaard : inventarisatie, inrichting en beheer
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. de Jong, J. Regelink; Bureau Viridis; met medew. van H. Faber

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat is voornemens de spuicapaciteit in de Afsluitdijk te vergroten voor middel van aanleg van extra spuisluizen westelijk van Kornwerderzand. Het zal duidelijk zijn dat het handhaven van de streefpeilen door middel van de spuicapaciteit gevolgen kan hebben op de flora en fauna in het IJsselmeergebied en de randgebieden. Onderzoek is verricht naar het voorkomen van de noordse woelmuis en de waterspitsmuis.

 

Annotatie

76 p.
Fig., ill., tab.
Met samenvatting
Rapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS RDIJ)
Contactpersoon: H. Faber
Met lit. opg.

Naar boven