Onderwerp: Bezoek-historie

Functioneel eisenpakket Dynamische Verkeersmanagement Systemen : onderdeel: tunnelsignaalgevers
Publicatiedatum:28-02-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. Mol (etc.) ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

 

Samenvatting

De basiseisen zijn weergegeven in [NEN-EN 12966]. In deze Europese norm vallen de tunnelsignaalgevers in de categorie van Discontinuous Variable Message Signs. Indien aan de van toepassing zijnde eisen uit deze norm wordt voldaan kan de tunnelsignaalgever een CE-markering voeren en vrij worden verhandeld binnen de Europese lidstaten. Voor toepassing van tunnelsignaalgevers binnen Nederland, moet aan alle eisen uit dit document worden voldaan. De eisen in dit document zijn derhalve aanvullend op [NEN-EN 12966].

 

Annotatie

27 p.
Document ID: AVV.FE.TS
Versie: 1.4

Naar boven