Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogels en zeezoogdieren in de zoute Delta 2005/2006
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.C.W. Strucker, F.A. Arts, S. Lilipaly, C.M. Berrevoets, P.L. Meininger; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ); Delta ProjectManagement

 

Samenvatting

Bevat een korte evaluatie van de watervogel- en zeezoogdiertellingen in de zoute Deltawateren in de periode juli 2005- juni 2006. De beschreven tellingen zijn uitgevoerd in het kader van het MWTL, onderdeel van de biologische monitoring in de zoute rijkswateren.

 

Annotatie

(Rapport RIKZ/2007.005)
106 p.
Fig., tab.
Met samenvatting in het Engels en Nederlands
Met lit. opg.
ISBN 9789036934503

Naar boven