Onderwerp: Bezoek-historie

"Draagvlak en financiering Tweede Coentunnel / Westrandweg" : -Financieel model, - Vervoersmodel, - Grondwaardemodel
Publicatiedatum:01-02-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Wout Korving (Rebelgroup); Rik Lebouille (Ecorys); Ger Minholts (RWS directie Noord-Holland0; Roelof-Jan Molemaker (Ecorys); Peter Nijhout (DHV); Theun Schaaf (DHV)

 

Samenvatting

Rapportage die ingaat op het financiële model bij de aanleg van de Tweede Coentunnel / Westrandweg. Met behulp van dit financiële model kan beter inzicht worden verkregen in de financiële haalbaarheid van het project en de daarmee (eventueel) noodzakelijke bijdrage van overheden. Ook wordt zo inzicht geboden in het effect van de beleidskeuzes op de financiële haalbaarheid door verschillende varianten of scenario's door te rekenen en met elkaar te vergelijken.

 

Annotatie

De redactie van de rapportage was in handen van:
- Gert-Jan Fernhout (RWS Bouwdienst Projectbureau Marktbenadering/Rebelgroup)
- Kristin Nelis (RWS Bouwdienst Projectbureau Marktbenadering)
-Wiebe Witteveen (RWS Bouwdienst Projectbureau Marktbenadering; projectleider)

Naar boven