Onderwerp: Bezoek-historie

Gevolgen en omvang van verschillen LRK en waterstandgecorrigeerde dieptemetingen : eindrapportage voor onderzoek in het kader van Mon*Fysica : versie 3.0
Publicatiedatum:31-03-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H.-J. Lekkerkerk (etc.) ; Periplus Consultancy; Adviesbureau Modellering en Optimalisatie (AMO)

 

Samenvatting

In opdracht van het RIKZ worden door de Meet- en Informatiediensten jaarlijks dieptemetingen/lodingen uitgevoerd voor de Nederlandse kust. Door de verandering in het meetsysteem, van waterstandsgecorrigeerde (WST) naar LRK-dieptemetingen (LRK), zijn er diepteverschillen geconstateerd tussen de twee opnamemethoden, met mogelijk grote gevolgen voor bijvoorbeeld de te toetsen kustlijn met bijbehorende 10-jaars trend. Naar aanleiding van deze constateringen is er onderzoek gedaan naar : - De mogelijke oorzaken van de verschillen in diepte tussen WST en LRK methoden; - Indien de fouten systematisch zijn of een generieke rekenregel kan worden opgesteld om dit verschil in de WST metingen te corrigeren; - Wat zouden de effecten kunnen zijn op de kustlijntoetsing indien een generieke rekenregel kan worden toegepast.

 

Annotatie

(Periplus rapport ; 2006-005)
Rapport in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
(Opdrachtnr. RKZ-1616)
131 p.
Fig., tab.
Met afz.: 1 cd-rom
Met lit. opg.

Naar boven