Onderwerp: Bezoek-historie

Verkeerstechnische specificatie van een doseeralgaritme voor toeritdoseerinstallaties
Publicatiedatum:15-12-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

 

Samenvatting

Het doseeralgoritme is het programmadeel dat volgens bepaalde regels meetgegevens verwerkt en bewerkt en aan de hand daarvan een groot aantal variabelen bepaalt, waaronder de doseertijd. Het applicatieprogramma is het programmadeel dat bepaalt wanneer de doseerregeling wordt in- en uitgeschakeld, welke beelden op straat aan de weggebruiker middels de lantaarn(s) worden getoond e.d. Dit applicatieprogramma is onderdeel van de RWS C-regelaar. De procesbesturing verzorgt alle overige (programma-)taken van het doseertoestel.

 

Annotatie

20 p.
Versie: 1.1
Definitief

Naar boven