Onderwerp: Bezoek-historie

ZOAB in process - Zó naar verbetering van levensduur : eindrapport IPG
Publicatiedatum:14-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

B.W. Sluer...[et al.] ; Heijmans Infrastructuur ; Combinatie SHH ; Dura Vermeer Infrastructuur; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

 

Samenvatting

In deze rapportage wordt een beschrijving gegeven van de verbetermaatregelen om de levensduurverwachting van tweelaags ZOAB met twee jaar te verhogen. Aandacht wordt besteed aan de homogeniteit van de asfaltspecie door middel van optimalisatie mengselonterp- en productie, homogeniteit van de temperatuurverdeling tijdens de verwerking en de homogeniteit van het verwerkingsresultaat (verticaal afdruip en horizontaal ontmenging)

 

Annotatie

111 p.
ill.
Rapportnr. DWW-2006-078
In opdracht van RWS, DWW
Project Prijsvraag Wegdekken

Naar boven