Onderwerp: Bezoek-historie

Vacuümreinigen Tweelaags ZOAB : eindrapport ontwikkeling idee perceel 2 van prijsvraag "Schoner, stiller en homogener asfalt"
Publicatiedatum:01-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G.G. van Bochove ; J. Hooghwerff ; Heijmans Infrastructuur ; M+P Raadgevende Ingenieurs; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Innovatie Programma Luchtkwaliteit (IPL)

 

Samenvatting

In deze rapportage wordt een uitwerking gegeven van een ingediend idee in het kader van de IPG Prijsvraag "Schoner, stiller en homogener asfalt". Het gaat om droge en natte vacuümreiniging van ZOAB om de geluidreductie te herstellen of te behouden. Deze rapportage werkt het idee uit en geeft een plan om met experimenten en monitoring het verwachte effect aan te tonen.

 

Annotatie

36 p.
bijl., ill.
Rapportnr. DWW-2006-083
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Personenvervoer (DGP) en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Innovatieprogramma Geluid voor Wegverkeer (IPG)

Naar boven