Onderwerp: Bezoek-historie

De 'Steamcleaner' : eindrapportage IPG Prijsvraag "Schoner, stiller en homogener asfalt". Perceel 2: Behoud van de geluidsreducerende werking van een tweelaags-zoab verharding tijdens de hele levensduur door middel van preventie van vervuiling en/of reiniging
Publicatiedatum:28-11-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. Smal...[et al.] ; Dura Vermeer Infrastructuur; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Innovatie Programma Luchtkwaliteit (IPL)

 

Samenvatting

In deze eindrapportage wordt een beschrijving gegeven van de oplossingsrichting van Dura Vermeer voor de IPG Prijsvraag "Schoner, stiller en homogener asfalt" perceel 2: Behoud van de geluidsreducerende werking van een tweelaags-zoab verharding tijdens de hele levensduur door middel van preventie van vervuiling en/of reiniging. Dit systeem is de 'Steamcleaner'.

 

Annotatie

49 p.
bijl., ill.
Rapportnr. DWW-2006-080
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Personenvervoer (DGP) en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) - Project Stiller Asfalt

Naar boven