Onderwerp: Bezoek-historie

PKB Ruimte voor de Rivier : investeren in veiligheid en vitaliteit van het rivierengebied
Publicatiedatum:01-09-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW); Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM); Ministerie van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit (LNV)

 

Samenvatting

Korte beschrijvingen van de maatregelen waaruit het basispakket van de PKB Ruimte voor de Rivier bestaat.

 

Annotatie

8 p.
Ill.
In het Engels verschenen o.d.t. : Spatial planning key decision 'Room for the River' : investing in the safety and vitality of the Dutch river basin region
In het Duits verschenen o.d.t. : Planfeststellungsbeschluss Raum für den Fluss : Investion in die Sicherheit und Lebenskraft des Ufergebietes
In het Frans verschenen o.d.t. : Directive territoriale d'aménagement : de l'espace pour le fleuve : investir dans la sécurité et la vitalité du bassin fluvial néerlandais

Naar boven