Onderwerp: Bezoek-historie

Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam - Stap 1 Alternatieven MER
Publicatiedatum:26-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)

 

Samenvatting

De planstudie A4 Delft- Schiedam heeft tot doel de bereikbaarheid van de regio’s Den Haag en Rotterdam te verbeteren, evenals de leefbaarheid in het gebied daartussen. Stap 1 van de Trajectnota/MER beschrijft de alternatieven die deze problemen kunnen oplossen. Deze nota vervangt een eerdere versie van Trajectnota/MER stap 1 uit 2005. Het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA) krijgt pas vorm in stap 2. Deze zal eind 2008 verschijnen en ter inzage worden gelegd. Onderzochte alternatieven en varianten zijn: - De referentiesituatie: continuering van de huidige situatie. - De aanleg van een nieuwe snelweg A4 (2x2 rijstroken) tussen Delft en Schiedam met twee varianten: de A4 IODS (Integrale ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) basisvariant en de A4 sober. - De verbreding van de A13 tot 2x5 rijstroken tussen Ypenburg en de Doenkade en de aanleg van de A13/16 (2x3 rijstroken). - De aanleg van de A54 (2x2 rijstroken) tussen Harnasch en Westerlee met twee varianten: de A54 met en zonder Oranjetunnel. - De variant aanleg A4 sober met een volledig Kethelplein. - De verbreding van de A13 tot 2x5 rijstroken tussen Ypenburg en de Doenkade en de aanleg van de A13/16 (2x2 rijstroken). - Een ingepaste variant voor de verbreding van de A13 met aanleg van A13/16.

 

Annotatie

163 p.
Op 26 februari 2008 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Naar boven