Onderwerp: Bezoek-historie

Achtergrondbelasting van het oppervlaktewater met zware metalen ten gevolge van uitspoelng uit de bodem
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L.T.C. Bonten, B. van der Grift, J. Klein ; Alterra; Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

 

Samenvatting

Uitspoeling van zware metalen uit bodems in het landelijk gebied levert een belangrijke bijdrage aan de belasting van het oppervlaktewater. Voor een aantal zware metalen, vooral koper, nikkel en zink, leidt de belasting van het oppervlaktewater tot overschrijding van de geldende normen voor oppervlaktewaterkwaliteit. Deze metalen zijn deels van antropogene en deels van natuurlijke oorsprong. Deze rapportage is een bijdrage om de natuurlijke belasting te kwantificeren ten behoeve van modelberekeningen voor de uitspoeling van zware metalen.

 

Annotatie

(Alterra-rapport ; 1636)
In opdracht van het Ministrie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)
42 p.
Fig., tab.
Met lit. opg.
ISSN 15667197

Naar boven