Onderwerp: Bezoek-historie

Innovatieprojecten wegbeheer
Publicatiedatum:01-09-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. de Winter ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft een essentiële rol in de bereikbaarheid van Nederland, een noodzakelijke voorwaarde voor een gezonde economie. Om deze rol goed te kunnen vervullen, anticipeert Rijkswaterstaat voortdurend op op handen zijnde ontwikkelingen en maatschappelijke behoeften. Met innovatieprojecten uit dit boekje speelt Rijkswaterstaat in op de groeiende onderhoudsbehoefte direct aan de weg en de steeds korter wordende periodes om te kunnen werken door de groeiende verkeersdruk.

 

Annotatie

13 p.
ill.

Naar boven