Onderwerp: Bezoek-historie

Overige relevante stoffen in KRW kust- en overgangswateren
Publicatiedatum:11-05-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.K. van Hoorn, C.L.M. van de Ven, W.M.G.M. van Loon; Koeman en Bijkerk

 

Samenvatting

Onderzoek is verricht naar stoffen die tot de Kaderrichtlijn Water (KRW)-categorie overige relevante stoffen (ORS) kunnen behoren. Doel van de studie is een selectie te maken van ORS per (deel-)stroomgebied (zo mogelijk gespecificeerd op waterlichaamniveau) en aanbevelingen te doen voor uitvoering van de monioring van deze stoffen voor de KRW-beoordeling van de Goede Ecologische toestand (GET) van zoute en brakke wateren in Nederland.

 

Annotatie

(Rapport ; 2006-111)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
84 p.
Fig., tab.
Met samenvatting

Naar boven