Onderwerp: Bezoek-historie

Beheer en Ontwikkeling maakt contractenbuffet:“Een contract is geen doel op zich”
Publicatiedatum:01-12-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Gerrits

 

Samenvatting

“De afdeling Beleidsadvisering is beleidsondersteunend, de afdeling Projectadvisering helpt de diensten en projecten bij de implementatie, en wij, als afdeling Ontwikkeling en Beheer, zorgen voor het instrumentarium om met de inkoopstrategie aan de slag te kunnen”, aldus Paul Vogelaar. Sinds 1 juni 2004 is hij hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Beheer van ECO.

 

Annotatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Expertise Centrum Opdrachtgeverschap (ECO)

Naar boven