Onderwerp: Bezoek-historie

Verkenning naar een seizoensgebonden peil in het IJsselmeergebied
Publicatiedatum:21-10-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W. Iedema, A. Hebbink, M. Platteeuw, R. Terveer, D. Vlag; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

 

Samenvatting

In deze verkenning is nagegaan in hoeverre een seizoensgebonden peilbeheer kan bijdragen aan het verhogen van de natuurwaarden en het veiligstellen van de watervoorziening in het IJsselmeergebied. Dit alles op voorwaarde dat de veiligheid in het gebied gewaarborgd blijft. Op basis van de conclusies van deze verkenning kan het Rijk besluiten welk peilbeheer in de toekomst het meest gewenst is en welk vervolg op deze verkenning daarvoor nodig is.

 

Annotatie

(RIZA rapport ; 2005.020)
58 p.
Fig., tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst IJsselmeergebied (RWS IJG)
Met samenvatting
Met lit. opg.
ISBN 9036957141
ISBN 9789036957144

Naar boven