Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Slufter Texel 2005 : Op basis van false colour-luchtfoto’s 1: 5000
Publicatiedatum:20-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

K.W. van Dort, J.W. Bergwerff; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS, DID)

 

Samenvatting

Het karteringsgebied De Slufter ligt in het noordwesten van het Waddeneiland`Texel. Het beslaat in totaal ruim 700 hectare. In het zuiden wordt het karteringsgebied begrensd door het duingebied ‘Slufterbollen’. Ook ten noorden gaat het karteringsgebied over in een duingebied: de ‘Eijerlandsche duinen’. De oostgrens wordt gevormd door de ‘Zanddijk’. Deze dijk is aangelegd in 1629 en verbond het toenmalige Texel met het noordelijker gelegen Eijerland. In het westen vormt de Stuifdijk de scheiding met het Noordzeestrand. Het centrale deel van De Slufter, de 330 ha grote Sluftervlakte, staat via een opening in de Stuifdijk (in 1858 doorgebroken) onder directe invloed van de Noordzee. Via de Grote slenk stroomt dagelijks zeewater vrijelijk in en uit en zet de Sluftervlakte grotendeels onder water, dankzij het uitgebreid stelsel van meanderende kreeklopen die diep in het gebied penetreren.

 

Annotatie

120 p.
ill., krt
In opdracht van: Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee ‘s Gravenhage - afdeling Onderzoek en Strategie
Projectnummer: 928879
Rapportnummer: DID-2007-DSPW-033

Naar boven