Onderwerp: Bezoek-historie

Ecologische kwetsbaarheidskaarten bij olieverontreiniging in getijdenwateren : methoden voor Deltagebied, Waddenzee en Noordzee
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Lahr (etc.); R. van Lanen; D.J. de Jong; Alterra; Grontmij; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zeeland (RWS ZL)

 

Samenvatting

Bij calamiteiten op zee kan vrijkomende olie leiden tot ernstige ecologsiche effecten. Voor de aanpak van incidenten met olie werkt Rijkswaterstaat (RWS) in het kader van het project Crisismanagement aan opruimingsstrategieën die mede gebaseerd zijn op een afweging van de potentiële ecologische schade. Uiteengezet worden de methoden voor het maken van uniforme ecologische kwetsbaarheidskaarten van de Nederlandse Noordzee (Nederlandse Economische Zone, NEEZ), Waddenzee, Oosterschelde en Westerschelde.

 

Annotatie

62 p.
Fig., tab.
Met lit.opg.
Alterra-rapport ; 1589)
in opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ), project Crisismanagement

Naar boven