Onderwerp: Bezoek-historie

Effecten van verschillende scenario's van kustonderhoud : resultaten lange-termijn simulaties morfologische ontwikkeling Nederlandse Noordzeekust
Publicatiedatum:01-05-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Z.B. Wang, H. Steetzel, M. van Koningsveld; WL|Delft Hydraulics

 

Samenvatting

Het doel van deze studie is het beschrijven van de effecten van de toekomstige kustontwikkelingen, dit aan de hand van de resultaten van een groot aantal simulaties met het, in een eerdere studie afgeregelde, PonTos/AsMiTa-model. Drie aspecten van de toekomstige ontwikkelingen zijn beschouwd, te weten de snelheid van de zeespiegelstijging, het beleid van het kustbeheer en de grootschalige werken langs de kust. De beschouwde effecten bevatten drie aspecten, namelijk het kustonderhoud, de kustveiligheid en de ecologie. Het met het NL-KUST-model bepaalde kustonderhoud is uitgedrukt in volumes en kosten van de zandsuppleties. De kustveiligheid is uitgedrukt in de verschuiving van de duinafslaglijn. De ecologische beschouwing zelf is niet gedaan in deze studie.

 

Annotatie

Z4051
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
227 p.
Ill.

Naar boven