Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting Zeegraskartering Waddenzee 2006 : deels op basis van infrarood orthofoto 1:10.000 en 1:2500
Publicatiedatum:12-04-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S. Vleeming, M. Japink, P.H.N. Boddeke, J.M. Reitsma ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS, AGI); Bureau Waardenburg bv

 

Samenvatting

In het kader van het MWTL programma - Biologische Monitoring zoute rijkswateren worden de zeegrassen in de Waddenzee en Oosterschelde jaarlijks gekarteerd. In opdracht van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) heeft de Adviesdienst Geo- informatie en ICT (AGI) te Delft de zeegraskartering van de Waddenzee in 2006 laten uitvoeren door Bureau Waardenburg bv te Culemborg.

 

Annotatie

52 p.
Krt., ill.
AGI-2007-GSMH-023

Naar boven