Onderwerp: Bezoek-historie

Veilig achter duin en dijk : hoogwaterbeschermingsprogramma
Publicatiedatum:01-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD), Programmabureau HoogWaterBeschermingProgramma (HWBP)

 

Samenvatting

Nederland kent verschillende programma's om het land te beschermen tegen overstromingen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma richt zich op de waterkeringen die als onvoldoende uit de bus komen bij de wettelijke toetsing, maar niet zijn opgenomen in andere programma's. Ook de zwakke schakels langs de kust worden via het Hoogwaterbeschermingsprogramma's aangepakt.

 

Annotatie

(Nederland leeft met water)
Brochure
8 p.
Ill.

Naar boven