Onderwerp: Bezoek-historie

Kwetsbaarheid van watertypen voor exoten : methodiekontwikkeling
Publicatiedatum:01-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.J. Leewis, A. Gittenberger ; met medew. van A. bij de Vaate, G.van der Velde, R. Pot, S. Kabuta; Thalassa Picture Services (TPS) ; GiMaRIS

 

Samenvatting

Beschrijft een essentieel onderdeel van het speciale project van Rijkswaterstaat (het Stuurboordproject Exoten), namelijk het ontwikkelen van een methodiek voor het vaststellen van de kwetsbaarheidniveaus van de Nederlandse wateren voor invasieve soorten (exoten). Deze kunnen dan gebruikt worden om de kwaliteitsdoelstellingen voor de Europese richtlijnen (KRW, KRM, VHR en Natura 2000) beter te onderbouwen. Tevens kan op basis hiervan een alarmeringssysteem voor invasieve exoten in de watersystemen opgezet worden.

 

Annotatie

(TPS rapport ; E001/07)
Met afz.: 1 bijlage
22 p.
Fig., tab.
In opdracht van het Ministrie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS WD)
Projectleider: S. Kabuta
Met lit. opg.

Naar boven