Onderwerp: Bezoek-historie

Jaarbericht emissiebeheer
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesgroep Emissies (AGE) ; Adviesgroep Handhaving (AGH)

 

Samenvatting

De Adviesgroep Emissies (AGE) en de Adviesgoep Handhaving (AGH) zijn onderdeel van de uitvoeringsorganisatie RWS en streven naar samenwerking tussen alle regionale RWS-diensten, het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren, Staf DG RWS, de landelijke RWS-diensten, de Inspectie Verkeer en Waterstaat (Toezichteenheid Water) en het Directoraat-Generaal Water (DGW). Al deze partijen zijn dan ook vertegenwoordigd in beide adviesgroepen en richten zich op een continue verbetering van de publieksgerichte, efficiënte en transparante uitvoering van het emissiebeheer. Dit jaarbericht wil daaraan een bijdrage leveren.

 

Annotatie

AANWEZIG: 2006/2007- (WD)

Naar boven