Onderwerp: Bezoek-historie

Biologische monitoring zoete rijkswateren : microverontreinigingen in driehoeksmosselen - 2004
Publicatiedatum:01-05-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO); M.J.J. Kotterman; H. Pieters

 

Annotatie

34, 9 p.
Fig., tab.
Met lit. opg.
(RIVO rapport ; C020/05)
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

Naar boven