Onderwerp: Bezoek-historie

MWTL meetplan 2008 : Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands Milieumeetnet rijkswateren
Publicatiedatum:03-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.M. Holierhoek, M.H. van der Weijden, A. Naber, B. van den Boogaard, R.W. Bovenlander, M.J. Latuhihin, W. Visser, F.W. Geijp; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); Data-ICT-Dienst (RWS, DID)

 

Samenvatting

Ten behoeve van het programma MWTL zijn in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren een chemisch, fysisch en biologisch meetnet ingericht. De verantwoording voor de uitvoering van het monioringsprogramma ligt bij Rijkswaterstaat, Waterdienst. Het doel van de MWTL: - Trends en toestandbeschrijving van watersystmeen zowel chemisch als biologisch; - Toetsing aan de waterkwaliteitsdoelstellingen (normen) van het nationale beleid; - Nakomen van nationale en internationale afspraken en verplichtingen inzake het meten van de waterkwaliteit.

 

Annotatie

(RWS WD rapport ; 2008.001)
272 p.
Fig., tab.
ISBN 9789036914215
ISSN 15726207

Naar boven