Onderwerp: Bezoek-historie

Regeling Wijziging overgangstermijn tariefstructuur taxi
Publicatiedatum:14-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Overlegorganen Verkeer en Waterstaat, Overlegorgaan Personenvervoer

 

Samenvatting

Advies van het Overlegorgaan Personenvervoer met betrekking tot de 'Regeling Wijziging overgangstermijn tariefstructuur taxi'. Het betreft een regeling waarbij de overgangstermijn met betrekking tot de transparante tariefstructuur wordt verlengd van 1 november 2007 naar 1 februari 2008. De regeling is in een digitale ronde van 6 t/m 13 december 2007 aan het OPV voorgelegd. De deelnemers aan het OPV hebben geen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om te reageren op voorliggende regeling.

 

Annotatie

1 p.
Kenmerk: OVW-OPV-2007/543

Naar boven