Onderwerp: Bezoek-historie

Leidraad bodem Rijkswaterstaat ...
Publicatiedatum:08-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

DHV Ruimte en Mobiliteit, Schreurs Milieuconsult

 

Samenvatting

De Dienst Verkeer en Scheepvaart heeft onlangs in samenwerking met de Waterdienst de nieuwe Leidraden Bodem, Bouwstoffen en Afvalstoffen Rijkswaterstaat 2008 gepubliceerd. De leidraden bevatten alle nodige informatie over eigenschappen, regelgeving en werkprocessen voor: - bodem (grond); - bouwstoffen (bijvoorbeeld zand, geotextiel, betongranulaat, asfaltgranulaat); - afvalstoffen (bijvoorbeeld veegvuil, slakken, geleiderail?, teerhoudend asfalt); De leidraden zijn er voor iedereen die betrokken is bij de voorbereiding, de contractvoering en de uitvoering van infrastructurele projecten van Rijkswaterstaat. Juist nu Rijkswaterstaat het ontwerp en de realisatie van projecten bij de markt legt is het nodig om deze kennis bij de hand te hebben. Gebruik van de leidraden vermindert risico's tijdens de uitvoering, zoals stilleggen door bevoegd gezag, meerkosten en vertraging. Goed bodemonderzoek voorkomt bijvoorbeeld een onverwachte bodemsanering bij de uitvoering. Een goede kennis van bouwstoffen en de eisen die daaraan worden gesteld voorkomt dat verkeerde materialen worden ingezet met alle gevolgen van dien. Ten slotte voorkomt goede kennis van procedures en noodzakelijke stappen dat dat belangrijke stappen in de voorbereiding worden overgeslagen. De drie leidraden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de ontwerp- en bouwfase moet je bijvoorbeeld al rekening houden met hergebruik en afvoer bij de sloop. Een goed ontwerp is duurzaam en bespaart zeker op de lange termijn kosten. In de bouwcyclus moeten de materialen dus integraal worden benaderd. De leidraden zijn een handvat voor deze integrale benadering. De leidraden zijn digitaal te vinden op de website www.dvi-leidraden.nl en worden in de digitale vorm vier maal per jaar geactualiseerd. Medewerkers van Rijkswaterstaat kunnen zich hier kosteloos voor aanmelden. Via de site kunnen ook papieren versies worden besteld.

 

Annotatie

AANWEZIG: lj (DI).
Verschijnt jaarlijks
fig., tab.
Met CD-ROM
ISBN 2007: 9789087980000
ISBN 2008: 9789087980047
ISBN 2009: 9789087980078

Naar boven