Onderwerp: Bezoek-historie

Overlopen en golfslag Haringvlietsluizen : deelonderzoek van systeemanalyse Rijn-Maasmonding
Publicatiedatum:08-01-2008

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W.C.D. Kortlever, J.W. van der Meer, F. Diermanse ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijkswaterstaat Bouwdienst (RWS, BD), Van der Meer Consulting, WL Delft

 

Samenvatting

De Haringvlietsluizen bestaan uit twee schuiven, waarvan de zeewaartse schuif een hoogte heeft van NAP +3m en de schuif aan de rivierzijde een hoogte van NAP +5m. Bij zware stormen kunnen de hoge waterstand en golven voor golfoverslag en soms zelfs voor overloop zorgen van de schuif aan de rivierzijde, waardoor mogelijk de waterstand aan rivierzijde wordt verhoogd. Geeft formules voor golftransmissie over de schuif aan zeezijde, en formules voor golfoverslag en overloop over de schuif aan de rivierzijde. Tot slot is een geschematiseerd verband afgeleid tussen de waterstand bij de sluizen en de golfoverslag over de schuif aan rivierzijde.

 

Annotatie

versch. pag.
Definitief

Naar boven