Onderwerp: Bezoek-historie

Waterbodem geanalyseerd op olie : nieuw voorgestelde methode versus oude methode
Publicatiedatum:26-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Beek, J. Pijnenburg, H. Zweers; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); Alterra

 

Samenvatting

Doel van dit rapport is om de resultaten van de analyses van een veertigtal zoete en zoute sedimenten op minerale olie met behulp van de bestaande analysemethode en de analysemethode welke uitgaat van een fractiebenadering te vergelijken. Ook worden de resultaten getoetst aan de huidige normen en voorgestelde normen om een inschatting te maken van de mogelijke consequenties van de nieuwe normstelling.

 

Annotatie

(RWS WD rapport ; 2007.01)
28 p.
Fig., tab.
ISBN 9789036914222
Met lit. opg.

Naar boven