Onderwerp: Bezoek-historie

Ecotopen-GIS Noordzee : rapportage tweede fase
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.W. van Horssen, J.G. Hartholt; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

 

Samenvatting

In dit rapport worden de werkzaamheden beschreven die verricht zijn voor het maken van een ecotopenkaart van de Noordzee (Nederlands Continentaal Plat) en de resultaten daarvan. In deze studie zijn alleen karteerbare randvoorwaarden van ecotopen beschreven. Dit betekent dat in principe alleen die abiotische parameters en aanvullende biotische informatie wordt gebruikt die eenduidig op kaarten is weer te geven. Voor het maken van ecotopenkaarten en habitatkaarten is een GISapplicatie gemaakt in ArcInfo (Unix). De applicatie heet HABIMAP en bestaat uit twee hoofdonderdelen, een bewerkingsmodule en een presentatiemodule.

 

Annotatie

20p. ill.
Werkdocument RIKZ/OS-98....
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, DNZ)

Naar boven