Onderwerp: Bezoek-historie

Ex-ante evaluatie effecten van de OV-chipkaart en poortjes op de sociale veiligheid in het openbaar vervoer
Publicatiedatum:20-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

PriceWaterhouseCoopers; J.B. Boelens; N. Folkers; J-W. van Giessen

 

Samenvatting

Van de OV-chipkaart worden beperkt positieve effecten verwacht op de sociale veiligheid. Als belangrijkste voordeel wordt gezien dat de chipkaart de bestaande onduidelijkheid, over de geldigheid van het vervoerbewijs, voor een belangrijk deel wegneemt. Als het systeem niet goed functioneert bij de introductie zal het tot ergernis bij de reizigers gaan leiden, met mogelijk negatieve gevolgen voor de sociale veiligheid. Het plaatsen van poortjes of het ophangen van een camera alleen is niet voldoende om de sociale veiligheid te vergroten. Het is nodig dat er een samenhang is tussen de maatregelen die genomen worden om de sociale veiligheid te vergroten. De positieve impact van de OV-chipkaart op de sociale veiligheid is het grootst voor metro en trein.

 

Annotatie

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van VenW.
28 p.

Naar boven