Onderwerp: Bezoek-historie

Rivier Actie Programma : Verkenning vernieuwing in stroomgebieden : Met als case het stroomgebied van de Vecht
Publicatiedatum:14-12-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E.J.J. van Slobbe ; Arcadis Heidemij Advies; E. van Diest en G. Broekstra ; CORE, Universiteit Nyenrode

 

Samenvatting

In dit rapport worden een aantal theorieën over vernieuwing in organisaties toegepast op waterbeheer in het algemeen en stroomgebieden in het bijzonder. Vervolgens wordt middels een aantal interviews met betrokkenen bij het stroomgebied van de Overijsselse Vecht een verband gelegd tussen het theoretisch kader en de praktijk. Hieruit worden conclusies getrokken over vernieuwing in het stroomgebied van de Vecht, algemene voorwaarden voor vernieuwing, de schaalniveau's waarop complexe problemen kunnen worden aangepakt en de manier waarop beleid optimaal ruimte kan geven voor vernieuwing in stroomgebieden. De studie heeft het karakter van een verkenning, het is een eerste toets van theorie en praktijk. Het rapport is gemaakt in het kader van het RIZA-programma Stroomgebieden. Dit is een onderdeel van het RivierenActieProgramma RAP. Het programma Stroomgebieden is gestart met het oog op de EU-Kaderrichtlijn Water, die medio 2000 wordt verwacht. Hierin is de stroomgebiedsaanpak het centrale instrument. Het programma probeert via onderzoeken steun te geven aan de ontwikkeling van waterbeheer en -beleid in stroomgebieden, op Europese schaal maar ook op kleinere schaal.

 

Annotatie

30 p.
8 bijl., foto's., graf., fig.
Rivier Actie Programma
(RIZA rapport; 99.071)
ISBN 9036952964

Naar boven