Onderwerp: Bezoek-historie

Rivier Actie Programma : Organisatiestructuur volgens stroomgebieden : Onderzoek naar ervaringen van Waterschap De Dommel met een organisatiestructuur gebaseerd op stroomgebieden
Publicatiedatum:15-12-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Hassoldt ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); M. Amesz ; Witteveen + Bos

 

Samenvatting

In dit rapport is gekeken naar de voordelen en nadelen Van. een organisatiestructuur volgens stroomgebieden bij een waterbeheerder. Waterschap De Dommel heeft sinds enige tijd zijn beheersgebied in drie stroomgebieden verdeeld. Voor eik stroomgebied is er een eigen stroomgebiedskantoor, liggende in het gebied. Middels interviews zijn de ervaringen van het Waterschap hiermee verzameld. De voordelen zijn op rij gezet, maar ook zaken waarop gelet moet worden als gekozen wordt voor een dergelijke organisatiestructuur. Duidelijke voordelen zijn het verbeterde contact met de klanten in het gebied en de betere aanpak van problemen en afweging van besluiten, door de samenhang van het beheersgebied. Er moet echter gelet worden op de interne communicatie en de specialistische kennis. Waterschap De Dommel heeft dit opgelost door naast de drie stroomgebiedskantoren een centrale afdeling te hebben voor de specialistische kennis en de beleidsontwikkeling. Het rapport is gemaakt in het kader van het RIZA-programma Stroomgebieden. bit is een onderdeel van het RivierenActieProgramma RAP. Het programma Stroomgebieden is gestart met het oog op de EU-Kaderrichtlijn Water, die medio 2000 wordt verwacht. Hierin is de stroomgebiedsaanpak het centrale instrument. Het programma probeert via onderzoeken steun te geven aan de ontwikkeling van waterbeheer en -beleid in stroomgebieden, op Europese schaal maar ook op kleinere schaal.

 

Annotatie

19 p.
3 bijl., fig.
Rivier Actie Programma
(RIZA rapport; 99.069)
ISBN 9036952948

Naar boven