Onderwerp: Bezoek-historie

Trendcatcher pilot RIZA-IH : verslagen omgevingstoets najaar 2003
Publicatiedatum:01-01-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); A. Remmelzwaal, O. langedijk, M. Streekstra [et al]

 

Samenvatting

Diverse interviews.

 

Annotatie

30 p.
(Bijlage bij [RIZA] rapport ; 2004.027)
Interviews

Naar boven