Onderwerp: Bezoek-historie

Milieueffecten Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit
Publicatiedatum:13-12-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Milieu- en Natuur Planbureau (MNP); R.M.M. van den Brink; K.T. Geurts

 

Samenvatting

Het MNP heeft de milieueffecten van verschillende varianten voor de landelijke kilometerprijs en tussenstappen met alleen beprijzing op het hoofdwegennet onderzocht. Een landelijke kilometerprijs voor personen- en vrachtauto's kan de emissies van het wegverkeer in 2020 met circa 5 tot 10% reduceren. De milieuwinst van beprijzing op alleen het hoofdwegennet is beperkter. Na 2015 neemt het effect neemt af door het schoner worden van het vrachtautopark. Een congestieheffing heeft een relatief gering effect op de nationale emissies van het wegverkeer.

 

Annotatie

In odpracht van ministerie van VenW
MNP-rapport 500076007
27 blz.

Naar boven