Onderwerp: Bezoek-historie

Achterlandstudie Maeslantkering : faalkans kering 1/100 : Hydra-B
Publicatiedatum:01-04-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.T. Duits ; HKV Lijn in water

 

Samenvatting

Uit de toetsing van de Maeslantkering voor 2006 is gebleken dat de kering niet voldoet. De oorspronkelijke faalkans wordt niet gehaald. Dit betekent dat er een studie gestart wordt naar de gevolgen hiervan voor het achterland. Onderdeel van deze studie is een nieuwe berekening van de toetspeilen 2006 uit het Hydraulische Randvoorwaardenboek 2001 [HR2001]. De toetspeilen 2006 zijn herberekend mwt nieuwe aannames van de faalkans voor de Maeslantkering.

 

Annotatie

79 p.
Fig., tab.
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS RIZA)

Naar boven