Onderwerp: Bezoek-historie

Handleiding Akoestisch Onderzoek Wegverkeer : versie 2007
Publicatiedatum:01-01-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Derksen ; (DHV Ruimte en Mobiliteit BV), F.B.J. Elbers, E.H. Waterman (Royal Haskoning/dBvision) herziening ; ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart (RWS, DVS)

 

Samenvatting

Tot de taken van Rijkswaterstaat behoren onder meer de aanleg en reconstructie van rijkswegen. Voordat tot uitvoering van deze activiteiten wordt overgegaan wordt onderzocht wat de gevolgen van de aanleg of reconstructie voor het milieu zullen zijn. Een vast onderdeel hiervan vormt het akoestisch onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt welke maatregelen er dienen te worden getroffen om de negatieve gevolgen van de voorgenomen activiteit te beperken.

 

Annotatie

346 p.
ill.
Rapportnummer DVS-2007-010

Naar boven