Onderwerp: Bezoek-historie

Architectuur Regionale Netwerk Ontwikkeling
Publicatiedatum:01-12-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E.A. Berghout, A.M. van den Broeke, L.H. Immers, A.H. Hendriks, B. Egeter, J. Matton, L. Molenkamp; TNO, Instituut voor Verkeer en Vervoer, Logistiek en Ruimtelijke Ontwikkeling (TNO INRO); Grontmij; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

 

Samenvatting

Presentatie van de Architectuur Regionale Netwerk Ontwikkeling. Deze architectuur biedt een structuur of raamwerk waarin stap voor stap beredeneerbare keuzes ten aanzien van de infrastructuur gemaakt en beoordeeld kunnen worden. De keuzes in een bepaalde stap vormen steeds uitgangspunt voor de keuzes in de daarop volgende stappen. De Architectuur Regionale Netwerk Ontwikkeling beperkt zich tot weginfrastructuur en de uitwisselpunten met andere infrastructuur.

 

Annotatie

58 p.
ill.
Met samenv. in het Nederlands en Engels
Met losse bijl.
Rapportnr.: 03-7N-259-74112
TNO Inro rapport 2002-57
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

Naar boven