Onderwerp: Bezoek-historie

Eindrapport Landelijke evaluatie OV-chipkaart
Publicatiedatum:17-10-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A.G. Kooiman, F. Bruijn, C.J. Soons; Horvat & Partners

 

Samenvatting

Evaluatie van het implementatietraject van de OV-chipkaart. De hoofdvraag die beantwoord diende te worden was: In hoeverre is het mogelijk om per 1 januari 2009 het huidige Nationaal Vervoerbewijs (NVB) landelijk af te schaffen?

 

Annotatie

Met bijl.
In opdracht van: Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W), Directoraat-Generaal Personenvervoer (DGP)

Naar boven