Onderwerp: Bezoek-historie

Nieuwe wegen? Planningsbenaderingen voor duurzame infrastructuur
Publicatiedatum:06-11-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. Arts; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW); Rijksuniversiteit Groningen

 

Samenvatting

Het is bijna onmogelijk om de problemen met de files ‘wel even’ op te lossen. De problematiek is zeer complex en de antwoorden zijn dus ook niet eenvoudig. In duurzame planning ligt volgens bijzonder hoogleraar Jos Arts de oplossing. Dat veel planstudies rond het Nederlandse wegennet vastlopen ziet hij niet als verwonderlijk. Het dilemma tussen infrastructuur en milieu wordt alsmaar groter. Jos Arts betoogt in zijn rede dat het noodzakelijk is de rol van de overheid te veranderen. Rijkswaterstaat moet anderen laten mee ontwikkelen, mee beslissen én mee betalen. Vanaf het eerste begin moet het hele gebied centraal gezet worden en niet alleen de wegen. De overheid kan ook hierbij de markt betrekken. Bijvoorbeeld door geld beschikbaar te stellen voor inventieve, creatieve en vooral duurzame oplossingen waarin weginfrastructuur gecombineerd wordt met kantoren of woningen.

 

Annotatie

Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Milieu- en Infrastructuurplanning aan de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 6 november 2007
67 p.
ISBN 978-90-367-3265-9

Naar boven