Onderwerp: Bezoek-historie

Rampenbeheersingsstrategie : overstromingen Rijn en Maas : uitwerking optie Aa en Maas
Publicatiedatum:11-04-2007

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.M. Slomp, J. Kind; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Samenvatting

In het onderzoeksprogramma Rampenbeheersingsstrategie Overstromingen Rijn en Maas (RBSO) zijn, zoals aangegeven in het gelijknamige Kabinetsstandpunt (2003), vijf verschillende opties in kaart gebracht. Op bestuurlijk niveau is eind 2005 op verzoek van waterschap Aa en Maas overeengekomen ook een zesde optie te beschrijven en te beoordelen. Optie Aa en Maas bestaat uit het versterken van de relatief zwakke plekken langs de bedijkte Maas in Noord-Brabant en Gelderland. Deze plekken voldoen al wel aan de normen van de Wet op de Waterkering.

 

Annotatie

(RIZA rapport ; 2006.012)
50 p.
Fig., tab.
Met samenvatting
Met cd-rom
Met lit. opg.
ISBN 9036957370
ISBN 9789036957373

Naar boven